Renhållningens nyhetsbrev december 2017, Kungälvs kommun

Nyhetsbrev för avfall, återvinning och VA Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år tillsammans med renhållningsfakturan. Den ena sidan tar upp aktuella renhållningsfrågor och den andra handlar om vatten- och avloppsfrågor i kommunen. Senaste nyhetsbrevet Här kan du läsa det Fortsätt läsa Renhållningens nyhetsbrev december 2017, Kungälvs kommun

UC-renoveringen försenad.

Senaste beskedet från Kungälv Energi: Pannan skeppades först idag (tis) från Polen. – Monteras tor/fre, denna vecka ELLER tis/ons i nästa vecka. – Besked lämnas senare om vilken/vilka DAGAR som har avstängt varmvatten. //Styrelsen

UC-renovering – inget tappvarmvatten, dagtid – två? dagar, under v 19.

Kungälv Energi bygger om vår undercentral(UC) till gemensam standard för de enheter i Munkegärdeområdet som lyder under fjärrvärmecentralen i Kullens skola. Ärendet diskuterades under årsmötet 2016 och vi godkände då den justerade offerten. Arbetet utförs under v19. Tappvarmvattnet stängs av Fortsätt läsa UC-renovering – inget tappvarmvatten, dagtid – två? dagar, under v 19.