Grävarbetet med kulverten . .

Nästa vecka (v48) påbörjas arbetet med vår kulvert mellan undercentralen (UC) och “punkt C”.
– Speciellt berörda fastigheter är hus 172 + 174.

Fredriks Marktjänst gräver och Kungälvs Rör byter befintliga kopparrör till plaströr (PEX).

Asfaltering och renovering av UC utförs under våren 2016.

//Styrelsen

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.