Extra medlemsmöte om kulverten tor 12 nov kl.19.30

KALLELSE

Extra medlemsmöte hålls i kvartersgården Helgonabacken, Helgonagatan 94.

Tid: tor 12 nov 2015 kl. 19.30 (mindre än en timma?)

Ärende: Beslut om finansiering (enligt årsmötets beslut) av kulvertombyggnad och renovering av värmeväxlare i undercentralen (UC) med tillhörande åtgärder (grävning, återställning, asfaltering).
Kassören har gjort en sammanställning i Finansieringsalternativ.
Kan ni inte närvara och ändå vill rösta, krävs FULLMAKT. Kan du/ni inte skriva ut själv(a), kontakta mej (Stig).

Nu har vi fått in anbud för byte till plaströr från U-centralen till punkt C.
Extra uppgrävning, rörarbete, igenfyllnad och återställning under november.
Asfaltering och ombyggnad av UC görs till våren.

Det är, tyvärr, MYCKET kort varsel.
– Om ingen i huset kan komma, ge då fullmakten (har plats för 2 namn) till en betrodd granne..

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.