Höstens städdag är 28/10 kl. 10.00

Städdag är bestämd till 28/10 kl. 10.00

– Samling vid anslagtavlan, där dagens uppgifter fördelas.
12.00 fika vid ”översta” sandlådan.

VÄLKOMNA !!

Styrelsen

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.