VB: Grannsamverkan

Den måndag, 2 oktober 2017 14:36 skrev “carina.bjorklund1@polisen.se” <carina.bjorklund1@polisen.se&gt;:
J
 
Värst vad ni var alerta då….
Men nu så….
Nu kommer bilagan, hoppas alla kan läsa word.
 
Vänligen
Carina Björklund
Polisen Kungälv – Ale 010-56 519 83