Information angående tillfälligt boende i slutet av Helgonagatan.

**************************************************************
På tis, 30 maj 2017 klockan 15:03, Beata Ivarsson
<beata@baam.se> skrev:

Till BR föreningar i Munkegärde

Hej,

Som ni säkert vet, planeras det ett tillfälligt boende på fotbollsplan längst ner i slutet av Helgonagatan. Planen på 4 hus = 12 bostäder har nu fått bygglov.

Jag har på uppdrag av villaägarna på Helgonagatan fått i uppgift att informera er i föreningarna på vår gata samt Munkegärdegatan om vad vi vet och hur vi agerar.

Inför bygglovsansökan har vi lämnat in synpunkter, dels gemensamt dels enskilt från de flesta fastigheterna. Vi har nu tre veckor på att kommentera bygglovet innan kommunen påbörjar processen mot en byggstart. Vi har kontaktat en advokat, Claes Aurell på Rosengrens advokatbyrå i Göteborg, i hopp om att förbättra vår skrivelse under de tre veckorna vi har till förfogande, så att vi kan få mer gehör för våra invändningar hos kommunen.

Är ni intresserade, i föreningen eller som enskilda hushåll, av mer information eller vill ta del /bidra till processen på nåt sätt, så är ni varmt välkomna att ta kontakt med mig.

Hälsningar
Beata Ivarsson
Helgonagatan 161
076-63 63 661

Om Ronny Åholm

Helgonagatan 176