Larmlampan på undercentralen.

Styrelsen har koll på att larmlampan för vattenläckage som sitter på undercentralen lyser. Styrelsen håller en extra koll på detta men misstänker i nuläget att det inte läcker utan att dagvatten trängt in och utlöst larmet.


Anders Olofsson

Om Anders Olofsson

Helgonagatan 186