Målning av garage

När garagen nu är färdigställda, är det dags för målning.
Detta ska ske i 2 omgångar.
Första tillfället behöver påbörjas snarast, innan fasaderna blir påverkade av smuts, pollen etc.

Vissa garage har redan blivit nersmutsade av jordstänk från regnvatten.
Detta kommer att behöva spolas bort, så träfasaderna är helt rena innan målning.

Färgen till garagen kommer att levereras och finnas tillgänglig i förrådet på tisdag den 16/7. Penslar kommer även att finnas tillgängliga.

Målet är att alla garage ska vara färdigmålade i slutet av v.30, dvs söndag den 28/8.
Därefter får vi gå vidare med andra omgången.

Varje garagelänga ansvarar för sin målning, och kommunicerar med varandra gällande planering och arbetsfördelning.

Vi hoppas att detta kommer att fungera bra och att alla hjälps åt!

Vänliga hälsningar styrelsen.

Om Madelaine Eriksson

Helgonagatan 204