Uppföljning av garagemålning

Första strykningen skulle färdigställas senast v.30 (datumet skall vara den 28/7, inte den 28/8 som stod i första utskicket).

När första strykningen gjorts skulle det ge en uppfattning om hur mycket färg som skulle behöva beställas till andra strykningen.

Det är boende som redan gjort 2 strykningar på vissa delar av garagen.

Detta medför nu svårigheter att veta vilken mängd färg som ska beställas.

Det är oklart om varje garagelänga hunnit färdigställa första strykningen.

Färgen är nu slut.

Varje garagelänga får ansvara för att meddela ordförande Per-Arne, Helgonagatan 206, hur mycket färg de behöver för att färdigställa 2a strykningen, där de ytor som redan fått 2 strykningar alltså ska räknas bort.

Dessutom måste den som redan målat 2 gånger göra en notering på garaget hur långt andra målningen sträcker sig, för att undvika en tredje strykning!

Återkom snarast med uppgifterna.
Färgen är alltså helt slut och ny beställning kommer göras så snart uppgifterna lämnats till Per-Arne (Pac).

/Vänligen Styrelsen.

Om Madelaine Eriksson

Helgonagatan 204