Polisinfo-140702-Läget

 

Brottsstatistik

Kungälv som kommun låg 2013 på totalt 5192 anmäldabrott på ett år. 2012 var siffrorna 5155 anmälda brott på ett år och 2011 anmäldes totalt 5305 brott. Tar man även med 2010 då det totalt anmäldes 4991 brott totalt i Kungälvs kommun så kan vi hoppas på att trenden vänder neråt igen.

Tillgreppsbrott

Vad det gäller tillgreppsbrotten totalt i Kungälvs kommun så har de under de senaste 4 åren tyvärr gått upp. 2010 anmäldes totalt 1728 tillgreppsbrott (exkl. i butik) i kommunen, år 2011 1778 st anmälda brott, 2012 1829 st och 2013 avslutar med 2006 st.

Störst andel av tillgreppsbrotten består av Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn (Brottskod 0840) som verkar gå lite upp och ner i Kungälvs kommun. 2010 anmäldes 376 st, 2011 393 och 2012 361 st. För att 2013 åter stiga till 368 anmälda brott.

Exakt vad detta beror på kan vi inte veta men Polisen jobbar förebyggande med det genom att patrullera inbrottsdrabbade parkeringar, gator och garage i den mån det ges möjlighet.

Att varna för att inte lämna värdesaker i bilarna är preventivt. Ökningen kan dock bero på en sådan sak som att en eller flera av våra aktiva aktörer i den ”branchen” helt enkelt är på fri fot en tid eller i området för tillfället.

Att kommunen och andra möjliga som kan bidra gör det genom att bygga bort riskerna med hjälp av belysning, läge och växtlighet hjälper givetvis också till att minska riskerna för att bli utsatt för t.ex. bilinbrott eller tillgrepp.

Inbrottsstöld i bostad inkl. fritidshus har legat runt 100 st i kommunen de senaste 4 åren. 110 st 2012. Men 2013 höll de sig under hundragränsen och stannade på 97 st.

Att bli utsatt för inbrott i sitt hem skakar verkligen om en människas uppfattning om trygghet. Polisen kan jobba preventivt genom att röra sig i särskilt utsatta bostadsområden men också upprätta kontroller för att synas. Invånarna och polisen kan jobba tillsammans med t.ex. Grannsamverkan då polisens bästa ögon är allmänhetens eftersom det är de som är där när något händer och har kännedom om vad eller vilka som hör hemma i de olika områdena.

Myndigheten över lag har det senaste året lagt mycket krut på att kvalitetssäkra dokumentation vid inbrott i bostäder genom att dels säkra bevisning direkt på plats dels genom att i närtid knacka runt i området och fråga efter iakttagelser. Utöver detta kan ytterligare bevisning säkras när det finns möjlighet att använda ytterligare polisiära resurser än den patrull som initialt kommer ut till platsen. Det kan t.ex. handla om att spåra med hund eller med särskilt utbildade brottsplatsundersökare.

 

Med vänlig hälsning

Carina Björklund
Polisen Södra Bohuslän, Kungälv
010-56 519 83

 

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.