140521-Styrelsemöte Protokoll

logobild-GK-130401


Protokoll Styrelsemöte 2014-05-21

Närvarande: Stig Petersson, Dan Kristiansson, Ewa Engdahl och Anders Olofsson

 1. Mötet öppnades.

– Sekreterare för mötet: Dan K.

2. Föregående protokoll

Till kommande städdag skall det informeras om ett förenklat förfarande vid städning av soprummet. Ej städning av sopkärlen utan enbart själva utrymmet.

3. Nya inköp och reparation av materiel.

Ny fyrklövergunga skall köpas in under förutsättning att ekonomin tillåter efter att punkt 5 är åtgärdad. Ewa ansvarar för inköpet där styrelsen står för kostnaden av gungan. Gungan sätts upp efter att gungan levererats vid enskilt tillfälle.

Bänk och bord vid den nedersta lekplatsen hänger ned, dessa behöver justeras upp. Stig ansvarar för samordning av personer för arbetet samt eventuellt inköp av materiel. Justeringen bör göras vid enskilt tillfälle innan semestertider, förslagsvis under juni månad.

Gungställningen vid den nedersta lekplatsen bör ses över. Överliggaren är något skadad vid en del av fästpunkterna. Översynen görs i samband med höststäddagen.

4. Byte av panelbrädor

Panelbrädorna på det nedre garaget är i dåligt skick, det bedöms av styrelsen inte som ett renoveringsbehov i dagsläget. Styrelsen gör en ny bedömning inför nästa styrelsemöte.

5. Inköp av ny gräsmatta

Efter utfört arbete gällande en vattenläcka skall Hus nr 172 erhålla, delvis, ny gräsmatta. Stig ansvarar och kontaktar Andreas för hjälp med beställning av jobbet.

6. Vattenavläsning

Överlämning av arbetsuppgifterna för vattenansvarig har skett från Andreas till Dan med hjälp av Stig. Praktiska detaljer har klarlagts under mötet.

7. Övrigt

Inga övriga frågor.

8. Nästa styrelsemöte

Nästa möte: 17/9 kl 19:00 i hus nr 194


Vid protokollet                                           Justeras

 

Dan Kristiansson                                       Stig Petersson

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.

Ett svar till “140521-Styrelsemöte Protokoll”

  1. 140523. Punkt 5, Fredriks Marktjänst kontaktade för offert om gräs vid hus 172.