Polisinfo 150312

Mail från Polisen:
**************************************************
Hej

Vill bara göra er observanta på följande:
Ute på ställets Bygata i Ytterby har en boende hittat en klisterlapp på sin trappa.
Han anser att den inte kunnat ”blåsa dit”.

Vi vet ju inte vad detta kan betyda men var på er vakt.
Kan ju vara ett sätt för en eventuell inbrottstjuv att reka om det är någon hemma.
Plockas klisterlappen inte bort kan det ju tyda på ägaren är bortrest.
Hjälp varandra – titta även på grannes trapp och dörr.

Vänligen
Carina Björklund
Polisen Kungälv 010-56 519 83
carina.bjorklund1@polisen.se

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.