Nya kulvertrör, fråga på årsmötet.

Här kommer info inför en punkt på årsmötet:
– Eftersom vi har återkommande läckor, speciellt mellan UC och “punkt C” enl. bilagans foto och ritning, kommer vi att få överväga att byta ut vissa delar av kulvertens rör. Nuvarande/senaste läckan (A) är reparerad, men innan det grävs igen och asfalteras måste vi besluta om hur vi skall göra i frågan. Alla rör är nu över 30 år gamla, men de delar som tidigare reparerats verkar mest benägna att få nya läckor.
– Ska vi byta mer rör eller avsluta som det är och “hoppas” att det inte blir fler läckor?
Nedanstående förfrågan har sänts till 2 olika företag. Vi avvaktar deras priser. Dessa redovisas på årsmötet.
Offertförfrågningsunderlag vattenläcka feb 2015-rev-150308
Mvh Styrelsen

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.