Renhållningens nyhetsbrev december 2017, Kungälvs kommun

Nyhetsbrev för avfall, återvinning och VA

Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år tillsammans med renhållningsfakturan. Den ena sidan tar upp aktuella renhållningsfrågor och den andra handlar om vatten- och avloppsfrågor i kommunen.

Senaste nyhetsbrevet
Här kan du läsa det senaste nyhetsbrevet som skickades ut tillsammans med din senaste faktura för ditt avfallsabonnemang.

Nyhetsbrev november – december 2017
va-renhallning-nov-dec-17_uppdaterad