160302-Styrelsemöte-Dagordning

logobild-GK-130401    DAGORDNING

Styrelsemöte 2015/16-07 i Samfälligheten Guldkremlan, 2 feb 2016 kl.19 i hus 184.
Kallade: Stig Petersson, Anders Olofsson, Eva Andersson, Anette Hällin.

 1. Föregående mötes protokoll, genomläses
 2. Ekonomi
 3. Värmesystemets ombyggnad (”gropen”
 4. Inför årsmötet.
  – frågor till dagordningen
  – blanketter
  – förtäring
  – projektor?
 5. Övriga frågor

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.