Turerna kring vv-kulverten 2015

Feb
Uppgrävning rep av läcka på VVC. Grop lämnas öppen.
Mars
Varför alla dessa läckor? Byta delar av kuverten? Årsmötesfråga.
Gropen tilläggsisoleras under tiden. (Tur med mild vinter)
April
Anbudsförfrågningar sänds ut. Byte Pkt A-C (enl tid info), koppar eller plast (PEX)?
Maj
Anbud inkommer
Förslag inkommer om individuell värmeväxlare(VS-vx) som helt ersätter VV+VVC
Juni
Ny anbudsförfrågan sänds ut.
Juli
Semester
Aug
Avvaktar svar från Kungälv Energi(KlvE), placeringsproblem i C-husen?
Sep
Ny kontakt KlvE, VS-vx-lösning inte genomförbar, tyvärr.
Nytt förslag, elektrisk genomströmningsvärmare (el-vx).
– Förutom kostnaden för själva el-vx till kommer:
– kondensproblem då värme/kyla flyttas ”till kulverten i varje hus”
– kapaciteten tillräcklig för ”barnfamilj”?
– inkommande el måste förstärkas, = dyrare, installation+abonnemang+drift.
Extra styrelsemöte 29/9 avvisar VV-vx och el-vx.
– beslutar PEX UC till pkt C (mellan H172-H174).
Nytt: KlvE erbjuder sponsring av ombyggnad av UC till ”lika som övriga Munkegärde”
– KlvE står för materialet och samfälligheten för arbetet, 2 man i 2 dagar 20-25 kkr.
– UC-ombyggnaden utförs våren 2016.
Okt
Ny anbudsförfrågan sänds ut. Kollar om ”gamla” anbudssiffror gäller.

– Vi avvaktar dessa och återkommer med korrigerad kalkyl och möjlig finansiering.
//Styrelsen

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.