UC-renovering – senarelagt 1 vecka!

OBS! Värmepaketets leverans, till Kungälv Energi, har senarelagts till den 17 maj.
– Arbetet påbörjas snarast därefter.
– Meddelande från Lars Nilsson 160503 11:20

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.