UC-renovering – inget tappvarmvatten, dagtid – två? dagar, under v 19.

Kungälv Energi bygger om vår undercentral(UC) till gemensam standard för de enheter i Munkegärdeområdet som lyder under fjärrvärmecentralen i Kullens skola.

Ärendet diskuterades under årsmötet 2016 och vi godkände då den justerade offerten.

Arbetet utförs under v19. Tappvarmvattnet stängs av dagtid (07-16?) men släpps på övrig tid.

– Kallvattnet och värmen till radiatorerna berörs inte.

Vi återkommer när exakta uppgifter och datum och tid inkommit.

//Styrelsen

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.