Varmvattenläcka – igen!

Tyvärr får vi konstatera att vi, återigen, förlorar varmvatten ur fjärruppvärmningen.
– Ovanligt stor snösmältning inrapporterades(igår), av Sune K.
Idag (150201, kl 11) mättes (av Fredriks Marktjänst) förhöjd temperatur utanför undercentralen.
– Uppgrävning blir mån eller tis, för att laga läckan akut, avspärrningar ställs upp.
– Utredning skall göras om varför vi får upprepade läckor.
– Beräknad tid, 1-2 veckor.
//Styrelsen

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.