Varmvattnet tillfälligt avstängt 220128 kl.13-16?

Rörbrottet är nu funnet och får en tillfällig lagning under em.

Rörbrott

OBS! STÄNG AV alla varmvattenkranar, så att de inte står på när trycket återkommer.
Det kommer nu in luft i systemet och det kan ge missfärgning och tryckstötar när ni får tillbaka varmvattnet.
ÖPPNA FÖRSIKTIGT när vattnet kommer igen.

Senare(nästa vecka?) görs det hela om, då rördelar ska bytas ut.
– Nu sker ju bara en tätning av befintligt rör.

//Styrelsen

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.