VB: Anmälningar i Kungälvs kommunn nov 2018

Den tisdag, 11 december 2018 8:01 skrev “carina.bjorklund1@polisen.se” <carina.bjorklund1@polisen.se&gt;:
 
 
Vänligen
Polisinspektör Carina Björklund
Polisen Kungälv – Ale 010-56 519 83