VB: Grannsamverkan

Den torsdag, 13 december 2018 10:50 skrev “carina.bjorklund1@polisen.se” <carina.bjorklund1@polisen.se&gt;:
Ta del och vidarebefordra till övriga i din grupp.
 
Vänligen
Polisinspektör Carina Björklund
Polisen Kungälv – Ale 010-56 519 83