VB: Grannsamverkan

Den måndag, 2 oktober 2017 11:50 skrev “carina.bjorklund1@polisen.se” <carina.bjorklund1@polisen.se&gt;:
Hej.
 
En liten sammanställning av anmälningar som skett under september månad i Kungälvs kommun.
Sådant som kan vara av allmänt intresse för er.
 
Vänligen
Carina Björklund
Polisen Kungälv – Ale 010-56 519 83