VB: Grannsamverkan

Den torsdag, 13 december 2018 14:25 skrev “carina.bjorklund1@polisen.se” <carina.bjorklund1@polisen.se&gt;:
Hej igen
 
Fick denna fil från ett kontaktombud.
Vet att det är en företagslogga med i filmen men tycker att den är tänkvärd att titta på.
 
 
 
 
 
Vänligen
Polisinspektör Carina Björklund
Polisen Kungälv – Ale 010-56 519 83