VB: Grannsamverkan

Den torsdag, 13 december 2018 13:11 skrev “carina.bjorklund1@polisen.se” <carina.bjorklund1@polisen.se&gt;:
Hej igen
 
Här kommer två länkar med filmsekvenser gällande falska telefonsamtal.  SPRID VIDARE!!!!!!!!!!!!!!!!
 
 
 
 
Vänligen
Polisinspektör Carina Björklund
Polisen Kungälv – Ale 010-56 519 83