131211 Styrelsemöte Protokoll

Styrelsemöte 2013-12-11

Närvarande: Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Andreas Niklasson, Dan Kristiansson,

 1. Möte öppnas.
 2. Genomgång av protokoll från förra styrelsemötet
 3. Nya vattenläckor 3st på en vecka och alla är åtgärdade. Anledningen är förmodligen för högt tyck och för mycket aggressivt vatten. Andreas kollar vidare på värmeväxlare i undercentralen eller om det är en lösning att sätta värme växlare i varje hushåll. Andreas ska kolla upp en långsiktig lösning på vatten problemet och se vad det kostar.
  Kulvertlarmet fungerar inte som det ska. Ska detta åtgärdas eller inte? Stig ska kolla upp vad ett individuellt kulvertlarm kan kosta och om vi ska köpa in detta till samfälligheten eller om vi ska se till att alla bekostar det själva.
 1. Lackskadorna på garageportarna i söder läge har Stig pratat med Hörnman om, Stig återkommer när han vet mer.
 2. Stig har lagt upp ”grannlappen” på hemsidan som man kan använda sig av när man ska åka bort.
 3. Skadorna som uppkommit när de skottade snö ska vi skaffa oss en uppfattning om. Svevia återkommer för att kunna åtgärda dessa.
 4. Ekonomi:
  Som situationen ser ut nu så blir det ett överskott på ca: 5000 skr. Då har vi inte flyttat något till reparationsfonden. Styrelsen anser att vi inte kan flytta mer än vad vinsten blir och vid den 11/12-13 så ser det ut som den landar på ca: 5000 sek.
  Styrelsen har beslutat att fördela arvodet enligt följande:
  Alla i styrelsen får 500 sek. resterande pengar delas enligt följande:
  Ordförande: 40%
  Kassör: 30%
  Sekreterare: 15%
  Vattenansvarig: 15%
  Kassören har en önskan om att inte dela ut vattenavläsningen räkningen i december utan vänta till januari. Det har dessutom framkommit önskemål om att räkningen skall komma ut till hushållen minst två veckor innan betalningsdag. Ansvariga ska ta tag i detta.
 1. Nästa möte skall hållas den 22/1-14 Kl:19.00 i hus 194
 1. Mötet avslutas

Vid protokollet Justeras

 

Martin Sjöblom Andreas Niklasson

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.