131211-Styrelsemöte Dagordning

DAGORDNING

Styrelsemöte 2013-4 i Samfälligheten Guldkremlan, ons 11 dec 2013 kl.19 i hus 196.

Kallade:logobild-GK-130401
Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Dan Kristensson, Andreas Niklasson, Ewa Engdahl och Per Jarenfors.

  1. Mötet öppnas
  2. Föregående protokoll, genomgång.
  3. Vattenläckorna, 2 “nya”. Vad gör vi?
  4. Lackskador på vissa garageportar.
  5. Grannlappen, “vår” design.
  6. Övriga frågor.
  7. Nästa möte blir den xxx hos xxx.
  8. Mötet avslutas.

Vid förfall, meddela Stig i hus 198, eller tel:15233 eller 0762-275810.

Om Stig Petersson

Helgonagatan 198