140122-Styrelsemöte Dagordning

DAGORDNING

Styrelsemöte 2013/14-5 i Samfälligheten Guldkremlan, ons 22 jan 2014 kl.19 i hus 194.

Kallade:logobild-GK-130401
Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Dan Kristensson, Andreas Niklasson, Ewa Engdahl och Per Jarenfors.

 1. Mötet öppnas
 2. Föregående protokoll, genomgång.
 3. Vattenläckorna, klara?
  – 2 hus + UC?
  – Förslag på larm för kulvert i enskilt hus.
 4. Lackskador på vissa garageportar.
  – 15 portar i söderläge byts v.8 enligt lista som vi upprättar enl. montörens önskan.
 5. Inför årsmötet.
  – Ev. motioner?
  – Datum?
 6. Ekonomin.
 7. Övriga frågor.
 8. Nästa möte blir den xxx hos xxx.
 9. Mötet avslutas.

Vid förfall, meddela Stig i hus 198, eller tel:15233 eller 0762-275810.

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.