131211-Styrelsemöte Dagordning

DAGORDNING Styrelsemöte 2013-4 i Samfälligheten Guldkremlan, ons 11 dec 2013 kl.19 i hus 196. Kallade: Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Dan Kristensson, Andreas Niklasson, Ewa Engdahl och Per Jarenfors. Mötet öppnas Föregående protokoll, genomgång. Vattenläckorna, 2 “nya”. Vad gör Fortsätt läsa 131211-Styrelsemöte Dagordning

130918-Styrelsemöte Dagordning

DAGORDNING Styrelsemöte 2013-3 i Samfälligheten Guldkremlan, ons 18 sep 2013 kl.19 i hus 186. Kallade: Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Dan Kristensson, Andreas Niklasson, Ewa Engdahl och Per Jarenfors. Mötet öppnas Föregående protokoll, genomgång. -Vattenläckan, med “återställningar” (Drabbade tomter, Fortsätt läsa 130918-Styrelsemöte Dagordning

130522-Styrelsemöte Dagordning

DAGORDNING Styrelsemöte 2013-2 i Samfälligheten Guldkremlan, ons 22 maj 2013 kl.19 i hus 190. Kallade: Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Dan Kristensson, Andreas Niklasson, Ewa Engdahl och Per Jarenfors. Mötet öppnas Föregående protokoll, genomgång. -Vattenläckan? -Lock till spolbrunn? Behövs Fortsätt läsa 130522-Styrelsemöte Dagordning

130402-Styrelsemöte Dagordning

DAGORDNING Styrelsemöte 2013-1 i Samfälligheten Guldkremlan, ons 3 april 2013 kl.19 i hus 198. Kallade, valda vid årsmötet enligt protokoll: Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Dan Kristensson, Andreas Niklasson, Ewa Engdahl och Per Jarenfors. Ur styrelsens ”komihåglista”: EFTER ÅRSMÖTET Fortsätt läsa 130402-Styrelsemöte Dagordning