140521-Styrelsemöte Dagordning

DAGORDNING

Styrelsemöte 2013/14-7 i Samfälligheten Guldkremlan, ons 21 maj 2014 kl.19 i hus 190.

Kallade:logobild-GK-130401
Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Dan Kristensson, Ewa Engdahl och Per Jarenfors.

 1. Mötet öppnas
 2. Föregående protokoll, genomgång.
 3. Efter vårens städdag;
  – Fyrklövergunga, trasig, nermonterad. Ny inköpes?
  – Bänkar på nedre lekplatsen, lutar. Justeras nästa städdag?
  – Panelbrädor på nedre garagets norrsida, fuktskador. Bytas ut?
 4. Ekonomin.
 5. Återställning av gräsmatta efter grävning vid vattenläcka, hus 172 Thomas.
  – kontakta husägare och entreprenör.
  – Thomas önskar arbetet klart 1:a veckan i juni. (Student)
 6. Ny vattenavläsningsansvarig = Dan.
  – Alla mätare i UC 1 juni.
 7. Övriga frågor.
 8. Nästa möte blir den xxx hos xxx.
 9. Mötet avslutas.

Vid förfall, meddela Stig i hus 198, eller tel:15233 eller 0762-275810.

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.