2024-04-24: Uppdatering om laddinstallationen samt info om trädfällning på städdag

Hej,
På tisdag nästa vecka (30 april) kommer Smartcharge att gräva mellan undercentralen och nedre långa garaget via tomten till hus 168 för att sedan lägga ner matarkabel.
Smartcharge kommer också att gräva mellan de nedre garagen. Detta görs i föreningens rabatt utanför hus 188–190, även här för att kunna lägga ner matarkabel.

När grävningen är avslutad så kommer Smartcharge att dra de återstående kablarna i garagen, vilket troligtvis görs senare under nästa vecka. Så fortfarande gäller att inte bygga upp hyllor mm i garagen eftersom man behöver åtkomst till väggen framför bilarna.

Föreningen har ännu inte fått tidpunkt från Kungälvs Energi om när inkommande el till undercentralen kommer uppdateras. De kommer uppdatera till 100A för framtida behov men vi kommer i nuläget att säkra upp anläggningen till 50A (idag 25A).

Trädfällning på städdagen
På årsmötet framkom önskemål om att fälla trädet som står på hörnet vid långa nedre garaget mot gatan. Vi kommer att göra detta på städdagen (27 april) så parkera inte bredvid trädet på lördag morgon från 8:00.

Som vanligt så meddelas mer info så fort den blir känd

// Styrelsen

Om Anders Olofsson

Helgonagatan 186