Info på städdagen 27 april kl. 12:00.

Styrelsen kommer på städdagen att informera om pågående installation av laddare samt extra inbetalning i maj för att finansiera den del som inte täcks av reparationsfonden.

Vi samlas vid övre lekplatsen kl. 12 för korv med bröd och info.

Med vänlig hälsning

// Styrelsen

Om Anders Olofsson

Helgonagatan 186