UC-renoveringen försenad.

Senaste beskedet från Kungälv Energi: Pannan skeppades först idag (tis) från Polen. – Monteras tor/fre, denna vecka ELLER tis/ons i nästa vecka. – Besked lämnas senare om vilken/vilka DAGAR som har avstängt varmvatten. //Styrelsen

UC-renovering – inget tappvarmvatten, dagtid – två? dagar, under v 19.

Kungälv Energi bygger om vår undercentral(UC) till gemensam standard för de enheter i Munkegärdeområdet som lyder under fjärrvärmecentralen i Kullens skola. Ärendet diskuterades under årsmötet 2016 och vi godkände då den justerade offerten. Arbetet utförs under v19. Tappvarmvattnet stängs av Fortsätt läsa UC-renovering – inget tappvarmvatten, dagtid – två? dagar, under v 19.

Vattenläcka – återigen!

Läcka 2015:2 Denna gång inne i undercentralen. Upptäcktes idag 11.23. Ett VVC-rör, hade ett hål där en hårfin stråle landade på våra ritningar på väggen intill. – Strålen avleddes tillfälligt. – Lagas snarast.