Efterräkningar för vattenläckorna!

Vi har nu haft 5 läckor under 3 tillfällen detta år (hittills).

 1. 130306? Läcka 2013-1, utanför UC, lagades av Fredriks Marktjänst (via “Turbo-Lasse”), betalades med
  – medel från reparationsfonden (styrelsebeslut)
  – extra medlemsdebitering med 2500:-/hushåll (2 x 1250)
  – befintliga medel på banken.
 2. 130607 Läcka 2013-2, inne i UC, lagades av Andreas och Martin, betalades med
  – belopp har ännu inte inkommit.
 3. 130610 Läcka 2013-3+4+5, mellan hus 172 och 174. Uppgrävt av Fredriks Marktjänst, lagat av Andreas och Martin, men det återstår isolering och återställning. Det skall betalas med pengar vi ännu inte har i kassan.

Du har inte rättighet att läsa mer info. Vänligen - logga in!

//Styrelsen

Om Stig Petersson

Helgonagatan 198