Extra medlemsmöte om kulverten tor 12 nov kl.19.30

KALLELSE Extra medlemsmöte hålls i kvartersgården Helgonabacken, Helgonagatan 94. Tid: tor 12 nov 2015 kl. 19.30 (mindre än en timma?) Ärende: Beslut om finansiering (enligt årsmötets beslut) av kulvertombyggnad och renovering av värmeväxlare i undercentralen (UC) med tillhörande åtgärder (grävning, Fortsätt läsa Extra medlemsmöte om kulverten tor 12 nov kl.19.30