Fortsatt kabeldragning i garagen nästa vecka (vecka 19)

Planen för att fortsätta med kabeldragningen i garagen ligger nu mot tisdag eller onsdag nästa vecka (7–8 maj). Det är ok att fortsätta använda garagen fram till dess, men från tisdag morgon bör de vara tömda på bilar igen.

Resterande kostnad för laddarna
För er som inte fick infon på städdagen så var huvudinfon att vi under maj kommer ta in 5000 kr från varje fastighet för att finansiera resterande kostnad av installationen av laddarna.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Om Anders Olofsson

Helgonagatan 186