Vårstäddagen 27 april!

logobild-GK-130401

Lör 27 april Samling 10.00, fika 12.00.


  • Städa soprum. Ansvar Per och Dan.
  • Ta bort ytskiktet i sandlådorna (1-2 dm), lägg detta under gungorna utanför stenmuren.
    – Lägg på ny sand från ”storsäckar”, 2 säckar i varje sandlåda. Ansvar Andreas.
  • Ev. hyra av släpkärra, ansvar Martin.
  • Allmän röjning runt hela samfällighetens område.

//Styrelsen
Skriv ut Skriv ut

Om Stig Petersson

Helgonagatan 198