130403-Styrelsemöte Protokoll

logobild-GK-130401Styrelsemöte 2013-04-03 Protokoll

Närvarande: Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Andreas Niklasson, Dan Kristiansson, Ewa Engdahl och Per Jarenfors

 1. Mötet öppnades
 2. Styrelsens sammansättning:
  Ordförande: Stig Petersson
  Kassör: Anders Olofsson
  Sekreterare: Martin Sjöblom
  Ledamöter: Ewa Engdahl
  Dan Kristiansson
  Andreas Niklasson
  Per Jarenfors
 1. Ansvarsområden inom styrelsen:
  Andreas Niklasson: Avläsning av vatten, el, och fjärrvärme samt att se till undercentralen.
  Ewa Engdahl: Tillsyn av soprum samt yttre underhåll.
  Per Jarenfors: Tillsyn av yttre belysning.
 1. Städdag bestämdes till 2013-04-27 kl: 10,00
  Fika på städdag: Ewa
  Soprum: Per, Dan
  Ev. sandbyte: Stig, Andreas, Anders
  Ev. hyra av släp: Martin
  Inköp av fika: Ewa
 1. Vattenläcka:
  Akut: Andreas kollar med Bengt vad som är sagt om den nya läckan och ev. även med Sune.
  Långsiktigt: Andreas undersöker om det går att ”relinea” för att undvika fler läckor i framtiden. Han ska även undersöka om det finns andra alternativ.
 1. P-platsproblematiken:
  På årsmötet togs ett beslut om att skapa en arbetsgrupp som skulle titta på alternativ för att försöka lösa denna fråga. I gruppen ingår Martin, Andreas, Åke, Mats och Kenth. Martin är sammankallande för denna grupp.
 1. Övriga frågor:
  Stig tog upp frågan om Grannsamverkan samt redovisade vilka krav som måste uppnås.
  Stig skall ta kontakt med polisen och höra om det är ett krav att man måste märka alla saker av värde, styrelsen var oenig om detta var ett krav eller om det räcker att ta foton på dessa saker. Vill inte orsaka skada på ex TV`n om man inte är tvungen. Styrelsen kom också fram till att vi ska informera om att inte skall lämnas till polisen utan att all dokumentation skall var och en ta hand om.Martin skall upprätta en komplett kontaktlista som alla skall ha plus en kopia till polisen.
 1. Sandbyte:
  Andreas undersöker möjligheterna att byta sand på städdagen, återkommer till ordföranden om vad kostnaden för detta skulle bli.
 1. Hemsidan:
  Stig redovisade för styrelsen om fördelar i att ha en hemsida samt att han visade hur den fungerar. Stig informerade för kostnaderna för att ha en hemsida,
 1. Möte avslutades, nästa styrelsemöte 22/5 kl 19,00 hos Ewa

Vid protokollet                                                                                                       Justerare

 

Martin Sjöblom                                                                                                   Stig Petersson
Skriv ut Skriv ut

Om Martin Sjöblom

Helgonagatan 196