VB: Grannsamverkan


Den torsdag, 29 mars 2018 8:12 skrev “carina.bjorklund1@polisen.se“:

Hej
I måndags på kontaktombudsmötet pratade vi lite om ansvar när inbrottstjuv befinner sig i bostaden.
Som man kan utläsa här har skadeståndsansvar aldrig prövats i domstol när det gäller om mä:s hund skulle bita en inbrottstjuv.
Men det tycks som att om så är fallet kan man bli skadeståndsansvarig MEN att skadeståndet kan jämkas då man anser att tjuven är medvållande.
Skadeståndet kan i såna fall jämkas till noll.
 
När det gäller tjuvar som halkar är det nog att anse som en skröna.
Tjuven är sk kvalificerad obehörig.
 
Glad Påsk till er alla.
 
 
Vänligen
Carina Björklund
Polisen Kungälv – Ale 010-56 519 83