VB: Kontaktombuds möte 170313

Den torsdag, 16 mars 2017 10:38 skrev “carina.bjorklund1@polisen.se” <carina.bjorklund1@polisen.se&gt;:
 
Jättekul att uppslutnigen var så stor på kontaktombudsträffen i måndags.
Det fördes ju inget protokoll men önskemål fanns om ett utskick om vad som tagits upp på mötet.
Jag har därför, från minnet, punktat upp lite som ni kan ta upp på ex ett årsmöte.
 
Inledde mötet gjorde kommunpolis Anna Åberg tillsammans med kommunernas representanter: Kungälv- Robert Andersson och Ale- Charlotte Klug.
Dom berättade om Trygg i konceptet samt Medborgarlöften.
( Se bifogat bildspel)
 
Därefter var det utredare Per-Ante Wikbergs tur.
Lite punkter som han tog upp:
 
Sedan oktober 2016 fram till 170310 har det i området Kungälv/Ale varit 48 st inbrottsstölder i villa/radhus och 5 st i lägenheter.
Villa/radhus inbrotten är fördelade väldigt jämnt: 24 i vardera kommun.
 
När det gäller villa/radhus var 18 st försedda med larm.
5 st – larmet ej aktiverat.
3 st – något fel på larmet.
2 st – larm endast på bottenplan, inbrott via stege på övervåning.
4 st – gm gått in via fönster i sovrum där ingen larmdetektor funnits.
4 st – larmat.
 
Under denna period har tre gm gripits.
En gripen efter att mä känt igen den stulna bilen.
En gripen efter språngmarsch av uppmärksamma grannar.
En gripen av polis då familj varit hemma vid brottet och kunnat lämna signalement.
 
Intressanta fordon som kan sättas i samband med bostadsinbrott:
Liten ljus skåpbil utan firmabeteckning.
Mörkblå eller svart SAAB 9.3 eller 9000.
 
Modus/ tillvägagångssätt att ta sig in:
21 av inbrottsstölderna i villa/radhus har skett genom altandörrar. Krossat fönster i dörren eller intill liggande fönster eller brutit upp dörren.
13 st har skett genom att gm tagit sig in via sovrumsfönster.
 
Det som stjäls är ”små saker” som framförallt smycken, mobiltelefoner, ipads, bärbara datorer, id handlingar.
Saker som gm lätt och enkelt kan bära med sig.
 
Förebyggande åtgärder:
Aktiv Grannsamverkan ( Det ska ALLTID se ut som någon är hemma – HJÄLP varandra)
En tjuv vill inte gå in i ett hus där det tycks som om någon är hemma-vill inte bli påkommen.
Bra skalskydd – dörrar och fönster – kolla med ditt försäkringsbolag och vänd dig till ett auktoriserade företag.
Samma när det gäller lås och larm.
Märkning av stöldbegärlig egendom och påvisa detta genom klisterdekaler på fastigheten.
Märkt gods är mindre attraktivt och svårare för tjuven att avyttra. För polisen underlättar det att söka på beslagtaget gods och vi kan sammankoppla med specifikt inbrott vilket gör att du som mä kan få tillbaka gods. ( och få gm lagförd)
DNA märkning är effektivt – finns många olika företag som hand har detta.
SSF (svenska stöldskydds förenigen) har ett DNA paket som man kan köpa.
 
Bild spel från förra kontaktombudsträffen gällande dörrar och lås fanns önskemål att skickas ut så det ligger med i bifogad fil. ( OBS detta bildspel kommer från det företag som var oss behjälpliga finns självklart många fler med liknade lösningar)
 
 
 
Vänligen
Carina Björklund
Polisen Kungälv – Ale 010-56 519 83
 
 
 

default icon 20160419.pptx
default icon Trygg-i-Kungälv-och-Ale-grannsamverkan.pptx