130327-Ny vattenläcka

Bengt Carlsson fann efter avläsningen 25 mars att det blivit en skillnad på ca. 50 kbm på ca. en månad. Bengt har kallat hit Kungälvs Rörtjänst (“Turbo-Lasse”) som uppmätte förhöjd marktemperatur (ca. 40 grader) mellan hus 172 och 174.
Enligt sagde “Turbo-Lasse” har vi ett dåligt rörnät. Behöver extern expert anlitas?
Namnförslag finns.
– Ingen akut panik (enligt Kungälvs Rörtjänst) , men nödvändiga åtgärder beslutas på nästa styrelsemöte, troligen 3 april kl.19.

Om Stig Petersson

Helgonagatan 198