130402-Styrelsemöte Dagordning

logobild-GK-130401DAGORDNING

Styrelsemöte 2013-1 i Samfälligheten Guldkremlan, ons 3 april 2013 kl.19 i hus 198.

Kallade, valda vid årsmötet enligt protokoll:
Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Dan Kristensson, Andreas Niklasson, Ewa Engdahl och Per Jarenfors.

Ur styrelsens ”komihåglista”: EFTER ÅRSMÖTET
Håll ett styrelsemöte snarast med följande punkter:

 1. Konstituera styrelsen ( utse vem som skall vara vad)
 2. Utse ansvarig person för mätaravläsning gällande vatten, el och fjärrvärme. Avläsning skall ske 1/3, 1/6, 1/9, 1/12.
 3. Utse ansvarig person för tillsyn och skötsel av: undercentral, soprum, ytterbelysning, yttre underhåll
 4. Kontroll av adresslista, tel/mobil-nr, mailadress bl.a.– tillkommande punkter:
 5. Datum för vårens städdag, förslag 27 april. Vem gör vad?
 6. Den nya vattenläckan, enligt Bengt 130327. Åtgärder?
 7. P-platsproblematiken, bilda arbetsgrupp. Sammankallande?
 8. Övriga frågor.
 9. Enkel visning av webbsidan guldkremlanikungalv.se
 10. Nästa möte blir den xxx hos xxx.
 11. Mötet avslutas.

Vid förfall, meddela Stig i hus 198, eller tel:15233 eller 0762-275810.

Om Stig Petersson

Helgonagatan 198