130404-Soprummet var låst!

På något sätt hade soprummet gått i lås. Det gick inte att utföra den vanliga soptömningen.
– 2 gånger hade man försökt komma dit och tömma, men misslyckats.
– “Soprumsansvarig” Ewa Engdahl tog tag i saken och kontaktade olika medlemmar tills vi fann en passande nyckel.

För att, tillfälligt, undvika problem med tömning har låskolven monterats bort av Gunnar Ekberg (som förvarar den).

Ewa har meddelat Kungälvs Transporttjänst att dörren nu åter är olåst.

Det får INTE placeras sopor utanför soprummet.
– Kommer man inte in där, så får soporna tas tillbaka till egen bostad igen.
– Utomhus har fåglar, rävar och ev. andra djur annars “kalas” på våra “rester” och en sanitär olägenhet uppstår!

Styrelsen

Om Stig Petersson

Helgonagatan 198