130522-Styrelsemöte Dagordning

logobild-GK-130401DAGORDNING

Styrelsemöte 2013-2 i Samfälligheten Guldkremlan, ons 22 maj 2013 kl.19 i hus 190.

Kallade:
Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Dan Kristensson, Andreas Niklasson, Ewa Engdahl och Per Jarenfors.

  1. Mötet öppnas
  2. Föregående protokoll, genomgång.
    -Vattenläckan?
    -Lock till spolbrunn?
  3. Behövs det städdag i juni?
  4. Övriga frågor.
  5. Nästa möte blir den xxx hos xxx.
  6. Mötet avslutas.

Vid förfall, meddela Stig i hus 198, eller tel:15233 eller 0762-275810.

Om Stig Petersson

Helgonagatan 198