130918-Styrelsemöte Dagordning

logobild-GK-130401DAGORDNING

Styrelsemöte 2013-3 i Samfälligheten Guldkremlan, ons 18 sep 2013 kl.19 i hus 186.

Kallade:
Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Dan Kristensson, Andreas Niklasson, Ewa Engdahl och Per Jarenfors.

 1. Mötet öppnas
 2. Föregående protokoll, genomgång.
  -Vattenläckan, med “återställningar” (Drabbade tomter, asfaltskador)?
  -Lock till spolbrunn?
 3. Datum för städdag i oktober?
 4. Grannsamverkan, info och skyltuppsättning på städdagen.
 5. Snöröjningsavtal?
 6. Övriga frågor.
 7. Nästa möte blir den xxx hos xxx.
 8. Mötet avslutas.

Vid förfall, meddela Stig i hus 198, eller tel:15233 eller 0762-275810.

Om Stig Petersson

Helgonagatan 198