VVC-läcka i hus 206

En läcka har upptäckts inne i hus 206 (hos/av P-A och Anette)

VVC-skada i hus 206
VVC-skada i hus 206

Husägaren själv kontaktar Kungälvs Rörläggeri på torsdag.
– Försök görs då att samordna reparationerna.
Att kvartalsvis avläsa vattnet under egen kulvertlucka är en nyttig rutin!
//Styrelsen gm Stig

Om Stig Petersson

Helgonagatan 198